DSC_6176

Xiaohong TONG, Director VUB China Network